Dbamy o Twoją prywatność.

Witaj ! 

Jeśli trafiłeś na tę stronę, to znak, że ważna jest dla Ciebie ochrona Twoich danych osobowych. Chcemy Cię zapewnić, że dbamy o Twoją prywatność i jest ona dla nas ważna.

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” RODO” informujemy, że dbamy o Twoją prywatność i jest ona dla nas ważna. W tym celu wdrożyliśmy nie tylko środki prawne, ale i techniczne, żeby dodatkowo wzmocnić jej ochronę.

Zgodnie z RODO, poniżej przedstawiamy Ci zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Zapoznaj się z najważniejszymi pytaniami dotyczącymi Twoich danych osobowych, a w razie jakichkolwiek wątpliwości lub dodatkowych pytań dot. polityki prywatności, zapraszamy do kontaktu z nami na adres: sklep@moqhe.pl

POLITYKA
PRYWATNOŚCI

§1
Kim jest Administrator Twoich danych osobowych?

Administratorem
danych jest Monika Hennig .
Możesz skontaktować się z Administratorem e-mailowo pisząc na
adres e-mail: sklep@moqhe.pl

.

§2
W jakim celu zbieramy Twoje dane i jak długo je przechowujemy?

Możemy
przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

 1. Komunikacji
  z Tobą, w tym udzielania odpowiedzi na pytania przekazane przez
  formularz
  kontaktowy, wiadomość e-mail, itp.

Dane
będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w
postaci komunikacji z Użytkownikami Strony (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu
wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.
Podanie
tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do komunikacji z Tobą.
Dane
mogą być także przetwarzane w celu archiwizacji do celów
wewnętrznych w oparciu
o
uzasadniony interes Administrator
a
(art.
6 ust. 1 lit. f RODO)

do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.

 1. Zawarcia
  umowy i jej realizacji (złożenia zamówienia)
  .

 2. Ustalenia,
  obrony i dochodzenia roszczeń

 3. Realizacji
  obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (m.in.
  obowiązków podatkowych i archiwizacyjnych).

Dane
niezbędne do zawarcia i realizacji umowy

będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, w tym przez czas
realizacji uprawnień wynikających z umowy, jak np. prawo do
reklamacji z tytułu rękojmi
(art.
6 ust. 1 lit. b i f RODO).
Podanie
tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji
umowy.

Dane
dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy
będą
przetwarzane
nie
dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania
celu biznesowego

w oparciu o uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów
(art.
6 ust. 1 lit. f RODO)
.

Po
tym okresie,
dane
będą
przetwarzane
przez
okres przedawnienia roszczeń

w oparciu o uzasadniony interes Administrator
a
w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i
dochodzenia roszczeń
(art.
6 ust. 1 lit. f RODO)
.

W
przypadku gdy
dane
są niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze

(jak np. wystawianie i przechowywanie faktur) – dane będą
przetwarzane w tym celu nie dłużej niż przez 6 lat (obowiązki
archiwizacyjne dot. dokumentów księgowych), chyba że przepisy
prawa wymagają dłuższego okresu
(art.
6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane
mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i
statystycznych
do
czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego

w oparciu o uzasadniony interes Administratora
(art.
6 ust. 1 lit. f RODO)
.

 1. Dostarczania
  informacji marketingowych (m.in. wysyłki newslettera oraz
  informacji o usługach, produktach, promocjach, darmowych treściach
  za pomocą innych narzędzi, np. chatbot, telefonicznie).

Dane
będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w
postaci marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1
lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do
czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego
– w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych
jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania informacji
marketingowych/handlowych.

Do celów komunikacji handlowej
oraz telefonicznej potrzebuję Twojej zgody zgodnie z art. 10 ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Możesz ją w każdej
chwili wycofać, klikając
link w stopce maila lub pisząc do mnie na adres podany wyżej
.

 1. Administrowania
  i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych
  (m. in. Facebook (Meta), Instagram, Pinterest, TokTok)
  w
  przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, w
  tym
  komunikacji
  z Tobą, kierowania do Ciebie treści marketingowych
  .

Dane
te będą przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy zdecydujesz się na
polubienie strony / dołączenie do grupy / wybranie opcji „Obserwuj”
lub w inny sposób zostawisz swoje dane na platformie zarządzanej
przeze mnie, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane
będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu
wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, co może nastąpić poprzez
odkliknięcie opcji „Lubię to”, „Obserwuj”, usunięcie
komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach
platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się z nami. Informujemy,
że zasady odnoszące się do strony/fanpage’a/grupy ustala
Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu
społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/fanpage/grupa
ustala podmiot zarządzający tymi portalami.

 1. Analitycznym
  i statycznym

Dane
przetwarzane co celów analitycznych i statystycznych polegającym w
szczególności na analizie danych pozyskanych automatycznie przy
korzystaniu ze strony internetowej, w tym plików cookies,
przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes Administratora w
postaci
dostosowania
zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji
korzystania ze Strony; tworzenia statystyk, które pomagają
zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co
umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości

(art.
6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane
mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i
statystycznych
do
czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego

w oparciu o uzasadniony interes Administratora
(art.
6 ust. 1 lit. f RODO)
.

 1. Odzyskiwania
  odrzuconych koszyków.

W
sytuacji gdy nie ukończysz składania zamówienia, otrzymasz
przypomnienie o rozpoczętym, ale niesfinalizowanym zamówieniu. Dane
przetwarzane będą w oparciu o uzasadniony interes Administratora w
postaci obsługi potencjalnych Klientów i Klientów(art. 6 ust. 1
lit. f RODO). Dane te będą przetwarzane przez czas niezbędny do
realizacji celów biznesowych lub wniesienia sprzeciwu.

 1. Zamieszczania
  komentarzy
  .

W
stosunku do danych widocznych na naszej Stronie przy zamieszczonym
komentarzu, dane te są przetwarzane przez nas w celu administrowania
Stroną i jej obsługi oraz komunikacji z Tobą w oparciu o
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) przez czas
niezbędny do realizacji celów biznesowych lub wniesienia sprzeciwu.

 1. Promocji
  i marketingu

W
sytuacji gdy przekażesz nam swoje dane w szczególności w postaci
opinii dotyczącej produktu lub usługi, w tym dane dot. wizerunku,
dane te będą przetwarzane będą w oparciu o uzasadniony interes
Administratora w postaci marketingu usług i produktów
Administratora oraz podnoszenia ich jakości. Dane te będą
przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów biznesowych
lub wniesienia sprzeciwu. Podanie danych jest dobrowolne.

 1. Zbierania
  danych wrażliwych

Dane
wrażliwe są zbierane w celu realizacji umowy i jej prawidłowego
wykonywania w oparciu o Twoją świadomą i dobrowolną zgodę (art.
9 ust. 2 lit. a RODO) – do czasu ustania celu biznesowego lub
cofnięcia zgody. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne
do prawidłowej realizacji umowy.

 1. Rekrutacji

Dane
mogą być przetwarzane przez czas niezbędny do procesu rekrutacji i
zawarcia umowy(art. 6 ust.1 lit. b oraz 6 ust.1 lit. c RODO), a w
przypadku danych dodatkowych dobrowolnie podanych – w oparciu o
Twoją zgodę; do celów przyszłych rekrutacji – na podstawie
wyrażonej przez Ciebie zgody, przez okres maksymalnie 3 lat (okres
ten liczony jest od zakończenia roku, w których aplikacja została
pozyskana). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym, że
podanie niektórych danych może być niezbędne do przeprowadzenia
rekrutacji, jak również do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania
tych danych będzie brak realizacji ww. działań.

§3
Komu możemy przekazać Twoje dane?

Przekazujemy
Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do
realizacji celów przetwarzania, o których mowa w §2 oraz wyłącznie
w zakresie koniecznym do realizacji tego celu. Co do zasady zbieramy
i przetwarzamy tylko te dane, które sam nam podałeś z
zastrzeżeniem danych zbieranych automatycznie (plików cookies).
Więcej o cookies znajdziesz w §7.

W
razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi
współpracujemy przy realizacji ww. celów, w szczególności firmie
hostingowej
,
firmie udostępniającej program do faktur
,
kurierom lub operatorom po
cztowym,
platformie społecznościowej, platformie do obsługi Klientów,
platformie do udostępniania produktów lub świadczenia usług,
innym
podmiotom, które wspierają Administratora w realizacji celów
przetwarzania.

Co
do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG, z
zastrzeżeniem sytuacji opisanych poniżej. W pozostałych
przypadkach, w sytuacji gdy dane będą przekazane poza EOG, nastąpi
to w oparciu o Twoją zgodę, standardowe klauzule umowne lub w
oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane w RODO po spełnieniu
m.in. obowiązku informacyjnego.

Usługi
świadczone przez Google lub Facebook (META) świadczone są co do
zasady przez podmioty mające swoją siedzibę w Unii Europejskiej. Z
uwagi jednak na globalny charakter działania tych podmiotów, Twoje
dane mogą być przekazywane do USA, w związku z ich przechowywaniem
na serwerach amerykańskich (w całości lub w części). Niezależnie
od tego, Google i Facebook wdrożyły zabezpieczenia przewidziane
RODO mające na celu ochronę danych osobowych zgodnie z wymogami
RODO poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych.  Więcej
informacji o zasadach przetwarzania danych przez ww. dostawców
znajdują się w Politykach prywatności każdego z podmiotów.

Twoje
dane (o ile wynika to z celu przetwarzania) mogą być także
przekazywane poza obszar EOG następującym podmiotom:

 1. Active
  Campaign LLC
  1
  N Dearborn St., 5th Floor, Chicago, Illinois 60602

 2. Asana,
  Inc., 1550 Bryant Street, 2nd Floor San Francisco, California 94103,

 3. Google
  LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  (Google+,
  Google AdSense, GoogleAdWords, Google Analytics)

 4. Disqus
  (administrator cookies: Disqus Inc. z siedzibą w USA)

 5. Mailchimp
  The Rocket Science Group LLC, a company headquartered in
  the
  State of Georgia in the United States

§4
Jakie prawa Ci przysługują?

W
związku z RODO przysługuje Ci prawo:

 • dostępu
  do swoich danych osobowych
  ,

 • sprostowania
  danych osobowych,

 • usunięcia
  danych osobowych
  ,

 • ograniczenia
  przetwarzania danych osobowych
  ,

 • sprzeciwu
  wobec przetwarzania danych osobowych
  ,

 • przenoszenia
  danych osobowych,

 • cofnięcia
  zgody; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
  przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

Jeżeli
uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z
obowiązującym prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcam jednak do
wcześniejszego kontaktu ze mną celem wyjaśnienia swoich
wątpliwości.

§5
Czy Twoje dane są profilowane?

Administrator
analizuje dane osobowe w sposób zautomatyzowany za pomocą narzędzi
udostępnionych przez dostawców oprogramowania (np. za pomocą
statystyk, historii) wyłącznie w zakresie, który nie wywołuje
wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób
istotnie wpływa na Twoją sytuację, w tym prawa lub wolności.
Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany jest poznanie
przez preferencji Użytkowników (więcej o analizie wskazano w
rozdziale Polityka plików cookies).

§6
Przepisy prawa obowiązujące w zakresie danych osobowych

W sprawach
nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa, w tym prawa
europejskiego (m.in. RODO
).

§7
Polityka plików cookies

Strona
nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem
informacji zawartych w plikach cookies. Dane te są zbierane w sposób
uniemożliwiający identyfikację Użytkownika, tzw. Dane Anonimowe.

Pliki
cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w
szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze
Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z
której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym
oraz unikalny numer.

Pliki
cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości Strony do
preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej
struktury i zawartości.

Możesz
dokonać samodzielnie zmian w ustawieniach dotyczących plików
cookies. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie
dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach
obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej). Brak wyrażenia zgody na pliki cookies
może ograniczać działanie niektórych funkcjonalności na
Stronie
.

Administrator
stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez
Użytkownika w ramach Strony:

 • piksel
  konwersji Facebooka (Meta) dostarczany przez
  Meta
  Platforms Ireland Limited

  w celu zarządzania reklamami na Meta i prowadzenia działań
  remarketingowych
  ;
  Facebook Pixel to fragment kodu opublikowany na stronie
  internetowej, który pozwala na docieranie do grupy docelowej w
  oparciu o dane osób, które korzystały ze strony internetowej.
  W ramach funkcji Facebook Pixel możliwe jest zatem
  wyświetlanie opublikowanych reklam na portalu należących do Meta
  wyłącznie użytkownikom portalu, którzy wykazali zainteresowanie
  produktami lub usługami lub mają wspólne czynniki do ww. osób.
  Dane
  te przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes Administratora
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Szczegółowe informacje dot. Piksela Facebooka można znaleźć na
  stronie
  Polityki
  prywatności Facebooka (Meta).

 • narzędzia
  Google, w tym Google Analytics
  dostarczane
  przez
   Google
  LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dane
  pozyskane w ramach korzystania z ww. narzędzia wykorzystuję

  w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z
  własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań
  Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania
  informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą
  stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę
  ;
  Dane te przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes
  Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Szczegółowe
  informacje dot. Piksela Facebooka można znaleźć na stronie
  dot.
  zasad korzystania z narzędzi Google.


§8
Wtyczki społecznościowe

Na
Stronie używane są wtyczki, widgety i inne narzędzia
społecznościowe udostępniane przez portale takie jak:
Facebook
(Meta), Instagram, Google, Pinterest, TikTok

Zasady
dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są bezpośrednio
na stronach ww. Usługodawców.

§9
Współadministrowanie

Dane
przetwarzane na potrzeby statystyk zbieranych w ramach platformy
Facebook (Meta) są współadministrowane przez
Administratora
oraz Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand
Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, zwana dalej
Współadministratorem. Szczegółowe zasady dotyczące
współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługującym
prawach, opisane zostały na stronie
Polityka
prywatności.

Dane
przetwarzane w ramach platformy Lindeln są współadministrowane
przez
Administratora
oraz L
inkedIn
Ireland Unlimited Company, adres: Legal Dept.
(Privacy
Policy and User Agreement), Wilton Place, Dublin 2, Ireland,
zwany
dalej Współadministratorem.
Szczegółowe
zasady dotyczące współadministrowania danymi, w tym informacje o
przysługującym prawach, opisane zostały na stronie
Polityka
prywatności.

Administrator
przetwarza dane w
oparciu
o uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu
analiz
aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy
stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. W sprawach
dotyczących danych osobowych można kontaktować się zarówno z
Administratorem, jak i Współadministratorem.